Već sad molimo roditelje (na vrijeme) da do 22. 9. 2019., prijavite i pretplatite svoju djecu koja žele primati MAK, preko ovog župnog ureda. Cijena godišnje pretplate iznosi, kao i prošlih godina, 30 KM. Prošle godine primali smo u župi 50 primjerka na tisuću djece. Komentar nepotreban!

mak.jpg