defPremda još nije započela školska godina, svakako molimo roditelje (na vrijeme) da do 25. 9. 2016., prijave i pretplate svoju djecu koja žele primati MAK, preko ovog župnog ureda. Cijena godišnje pretplate iznosi 30 KM. Poslije 25. 9. 2016., nećemo više moći pojedinačno primati nikakve narudžbe.