srce_isusovo.jpgPobožnost Presvetom Srcu Isusovu istaknuto je obilježje suvremenog katoličanstva.

srce_isusovo.jpgPobožnost Presvetom Srcu Isusovu istaknuto je obilježje suvremenog katoličanstva. Srce je postalo simbolom uzvišene Kristove ljubavi uglavnom u europskoj civilizaciji. Čak i u Bibliji srce se smatra više sjedištem znanja negoli ljubavi.Pobožnost Presvetom Srcu Isusovu nalazimo kod srednjovjekovnih mistika, kao što su Julijana iz Norwicha, Francisca Rimska i sv. Bonaventura. U 16. st. njegovali su je kartuzijanci i kasnije isusovci. Sv. Ivan Eudes (17. st.) dao joj je teološki temelj. Poticaj za uvođenje blagdana Srca Isusova, došao je iz francuskog grada Paray le Moniala prigodom ukazanja Srca Isusova, sv. Mariji Margareti Alacoque 1675. g. Ali tek 1765. g. papa Klement XIII.dopušta slavljenje blagdana Srca Isusova i to samo za one koji su izričito tražili. Bili su to poljski biskupi onoga vremena i rimska Nadbratovština Srca Isusova. Ubrzo su blagdan prihvatili redovnice Reda Pohođenja kojemu je pripadala sv. Margareta, cijeli Rim, potom biskupi i kraljica francuskog naroda, poglavari i članovi Družbe Isusove i tako se za kratko proširio gotovo u cijeloj Crkvi. Blagdan Presvetog Srca Isusovog slavi se u petak nakon blagdana Tijelova i stoga je lipanj mjesec Presvetog Srca Isusova.Nakon što se blagdan Srca Isusova tako brzo proširio po mnogim biskupijama svijeta i vidjevši velike duhovne koristi od njegovog slavljenja, papa Pio IX.je 1856. g. posebnim dekretom odredio da se blagdan službeno slavi u cijeloj Katoličkoj Crkvi osobito s obzirom na potrebu zadovoljštine za grijehe. Misa i oficij odobreni su 1765. a općevažeći postali su 1856.

Viđenja Sv. Marije Margarete Alacoque

Sv. Margareta Marija imala je od 1673. g. do 1675. g. nekoliko viđenja Srca Isusova. U jednom od posljednjih koje se obično zove "veliko ukazanje", a bilo je 16. lipnja 1675. g., u tijelovskoj osmini, Isus daje nalog za uvođenje blagdana Srca Isusova: " Stoga od tebe tražim da prvi petak nakon tijelovske osmine bude posvećen naročitom blagdanu u čast moga Srca, da mu se na taj dan učini časna naknada i prošnja naknadnom pričešću kako bi se naknadilo za sve nedostatke poštovanja dok je moje Tijelo u Euharistiji bilo izloženo na oltarima. " Na svršetku poruke Isus obećaje nagradu svima onima koji budu svetkovali blagdan njegova Srca: " Obećajem ti da će se moje Srce raširiti da obilno izlije bujice svoje božanske ljubavi na sve one koji mu budu iskazali tu čast, i koji će nastojati da je i drugi iskazuju."

Papa Ivan XXIII o Srcu Isusovu:

"Sve što se odnosi na Presveto Srce Isusovo postalo je za me danas prisno i vrlo dragocjeno. Moj život je, čini mi se, za to određen da u svjetlu iz Tabernakula razdijeli samoga sebe. Moram se uteći k Srcu Isusovu, ako želim naći rješenje za sve svoje probleme. Uvjeren sam da bih bio spreman za Presveto Srce Isusovo proliti svoju krv. Želio bih da ovo štovanje Presvetoga Srca Isusovoga, koje ima korijen u sakramentu ljubavi, bude mjerilo mog duhovnog napretka.”

Pape o Srcu Isusovu

– ”U Presvetom Srcu Isusovu nalazimo sintezu svih otajstava naše vjere.” (Papa Ivan Pavao II.)
– ”Srce Isusovo jest uzvišeni oblik one prave pobožnosti, koja se traži za naše vrijeme.” (Pavao VI.)
– ”Štovanje Srca Isusova jest najkompletnija ispovijest kršćanske vjere.” (Pio XII.)
– ”To je sinteza cijeloga kršćanstva.” (Pio XI.)
– ”Pobožnost Srcu Isusovu jest najsigurnija i najkorisnija duhovnost.” (Leon XIII.)

Pobožnosti

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu

svete Margarite Marije Alacoque

(Molitva je preuzeta iz djela «Život i djela» svezak 2. str. 332 i 809.)

Darujem i posvećujem Presvetom Srcu Gospodina našega Isusa Krista svoju osobu i život, svoja djela, muke i patnje, da od sada svim svojim bićem samo njega ljubim, štujem i slavim. Ovo je čvrsta moja volja da budem sav njegov i da sve činim njemu za ljubav, odričući se cijelim srcem svega, što bi njemu moglo biti mrsko.

Tebe, dakle, Presveto Srce, odabirem za jedini predmet svoje ljubavi, za zaštitnika svoga života, za osiguranje svoga spasenja, za lijek protiv svoje slabosti i nestalnosti, za naknadnika svih pogrešaka svoga života i za svoje sigurno utočište na času smrti.

O predobro Srce, ti budi moje opravdanje pred Bogom, svojim Ocem, i odvrati od mene zaslužene udarce njegove srdžbe. O Srce puno ljubavi, u tebe stavljam sve svoje ufanje, jer se bojim svega od svoje zloće i slabosti, a nadam se svemu od tvoje dobrote.

Uništi, dakle, u meni sve, što bi moglo biti neugodno i protivno. Neka se tvoja čista ljubav tako utisne u moje srce, da nikada ne zaboravim na te i da se nikada ne odijelim od tebe. Zaklinjem te tvojom neizmjernom dobrotom, daj da moje ime bude u tebi upisano, jer ja hoću, da moja sreća i slava bude u tom da živim i umrem kao tvoj rob.

Amen. 

Molitva Presvetom Srcu Isusovu

O Presveto Srce Isusovo , Gospodine moj , kojem se klanjam,

dajem ti svoju volju. Ucini me sredstvom svoga Mira i svoje Ljubavi.

Učini me žrtvom gorućih želja, svoga Presvetog Srca. Amen !

O PRESVETO SRCE ISUSOVO, OBNOVI MOJU DUŠU!

SAKRIJ MOJE SRCE U SVOJE PRESVETO SRCE, TAKO DA MOGU ŽIVJETI !

AMEN !

Pobožnost prvih petaka u mjesecu

Pobožnost prvog petka u mjesecu zauzela je u katoličkom svijetu našeg vremena neslućene razmjere. Prvi petak je za milijune vjernika postao mali blagdan Srca Isusova, blagdan duše i mjesečna duhovna obnova. Tu je pobožnost pokrenuo sam Spasitelj kad se jednoga prvog petka u mjesecu ukazao službenici svojoj Margareti Mariji i izrazio želju da ga taj dan primamo u sv. Pričesti s nakanom da mu pružimo zadovoljštinu za sve uvrede, nemarnosti i prezir što mu ih ljudi nanose u presvetom Sakramentu. 
S primanjem zadovoljštinske sv. Pričesti na prve petke u mjesecu, Spasitelj je povezao jedno "veliko obećanje". U ljubavi svoga Presvetog Srca izjavio je Margareti Mariji, da oni koji budu primali zadovoljštinsku sv. Pričest na prve petke kroz devet mjeseci, neće umrijeti u nemilosti ni bez sv. sakramenata, i da će im njegovo božansko Srce biti sigurno utočište na času smrti. Tu devetnicu prvih petaka dosta je obaviti jednom u životu. No tko ju je jednom obavio, taj više neće moći lako zaboraviti na blagoslovne učinke te pobožnosti pa ce osjećati pravu potrebu da to nastavi i dalje. Time će si najsigurnije izmoliti od Boga veliku milost ustrajnosti u dobru do smrti i samu sretnu smrt. Zato se ta devetnica ponekad zove i "devetnica spasa". 
Po F. Alcaniz "Osobna posveta Presvetom Srcu Isusovu"

Idite na pričest (nakon valjane ispovijedi) devet prvih petaka u mjesecu zaredom!

Prvi petak u mjesecu je dan koji je posvećen Srcu Isusovom. Isus želi da štujemo Njegovo Presveto Srce, te je tražio da se uvede slavljenje njegova blagdana. Sv. Margareta Marija imala je od 1673. do 1675. nekoliko viđenja Srca Isusova. U jednom od posljednjih koje se obično zove ‘veliko ukazanje’ a zbilo se 16. lipnja 1675., u tijelovskoj osmini Isus daje nalog za uvođenje blagdana Srca Isusova: 
Stoga od tebe tražim da prvi petak nakon tijelovske osmine bude posvećen naročitom blagdanu u čast moga Srca, da mu se na taj dan učini časna naknada i otprošnja naknadnom pričešću kako bi se naknadilo za sve nedostatke poštovanja dok je moje tijelo u Euharistiji bilo izloženo na oltarima.

Obećanjem ti da će se moje Srce raširiti da obilno izlije bujice svoje božanske ljubavi na sve one koji mu budu iskazali tu čast, i koji će nastojati da je i drugi iskazuju.

Dvanaest obećanja Srca Isusova onima koji će odgovoriti njegovim željama da učine te Ono bude upoznato, ljubljeno i čašćeno: 

1. Dat će svima potrebne pomoći u njihovu staležu. 
2. Kroz pobožnost njegovom Srcu udijelit će pomoć obiteljima koje imaju kakve potrebe i ujedinit će razdijeljene obitelji. 
3. Tješit će ih u svim njihovim nevoljama. 
4. Bit će im sigurno utočište u životu i napose u času smrti. 
5. Udijelit će obilan blagoslov na sve njihove pothvate. 
6. Grješnici će naći u njegovom Srcu izvor i ocean milosrđa. 
7. Kroz pobožnost njegovu Srcu privest će prvotnoj revnosti redovničke zajednice i pojedine vjernike. 
8. Revne duše uzdići će se u kratkom vremenu do veliko savršenosti. 
9. Blagoslovit će sva mjesta gdje slika njegova Srca bude izložena. 
10. Svima koji budu radili oko spasenja duša, dat će milost da taknu i najokorjelija srca. 
11. Svi koji budu širili ovu pobožnost, dok budu ustrajali u tom poslu, imat će imena upisana u njegovu Srcu. 
12. Jednog petka, za vrijeme svete pričesti, On mi je, uputio ove riječi: "U prekomjernom milosrđu svoga Srca, obećajem ti, da će njegova svemoguća ljubav udijeliti milost konačne pokore svima onima, koji se budu pričestili kroz devet prvih petaka uzastopce. Neće umrijeti u mojoj nemilosti, niti bez svetih sakramenata. Moje Srce bit će im sigurno utočište u tom posljednjem času. Ovo 12. obećanje još se zove i Veliko obećanje. Brojni čudesni događaji potvrdili su istinitost ovoga obećanja. 

Posvetna molitva Presvetom Srcu Isusovu

Gospodine Isuse Kriste zahvaljujem Ti za sve darove koje si mi dao: za dar života i zdravlja, za milost vjere i dar pripadnosti Katoličkoj Crkvi. Danas se posvećujem Tvome Božanskom Srcu. Ovim činom najprije ispovijedam i potvrđujem svoju kršćansku vjeru i svoje opredjeljenje za Tebe; potvrđujem svoje prihvaćanje svih katoličkih istina vjere kako nas uči sveta Crkva u kojoj si mi dao milost da sam rođen i odrastao. 

Potvrđujem svoj krsni savez s Tobom i svoju odluku da po njemu živim. Priznajem Te svojim Gospodarom i Kraljem. Izjavljujem da ćeš mi od sada Ti sa ljubavlju Tvoga Božanskog Srca biti najviša vrijednost moga života koju primam u svoje biće. Pomozi mi da mogu živjeti dostojno Tvoje ljubavi i da njome usrećujem svoje bližnje.

Zlatna krunica

Moli se na  Gospinu krunicu 

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. 
Amen.

Umjesto Vjerovanja moli se: 

Slatko Srce mog Isusa, daj da te ljubim sve to više.

Umjesto Oče naš moli se: 

Vječni Oče, prikazujem ti predragocjenu krv Isusa Krista kao zadovoljštinu za naše grijehe, kao pomoć dušama u čistilištu, i za potrebe svete Crkve.

Umjesto Zdravo Marijo moli se: 

Isuse blaga i ponizna Srca, učini srce naše po Srcu svome.

Umjesto Slava Ocu moli se: 

Slatko Srce Marijino, budi moje spasenje!

Na koncu se moli: 

Oče naš… Zdravo Marijo… Slava Ocu…

ZLATNA KRUNICA DONOSI velike milosti.