mjesoviti_zbor.jpgNamjeravamo osnovati Mješoviti župni zbor s nakanom da obogatimo liturgijsko pjevanje pod svetom Misom.

mjesoviti_zbor.jpgNamjeravamo osnovati Mješoviti župni zbor s nakanom da obogatimo liturgijsko pjevanje pod svetom Misom. Pozivaju se svi zainteresirani koji imaju glazbenog sluha da se prijave u župni ured na audiciju koju će obaviti naš pastoralni suradnik prof. don Niko Luburić. Audicija i probe sa zborom će se održavati utorkom i petkom u 19 sati.