U ponedjeljak, 2. 11. 2020., preminula je Paula Azinović. Paula se rodila u Vrde, 16. 8. 1934. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Vojno – Potoci, 4. 11. 2020.

Pokoj vječni daruj joj, Gospodine!