papa_franjo.jpg

Papa poziva mlade da kršćanskom radošću zaraze svijet "Zarazite svijet radošću koja proizlazi iz nasljedovanja Isusa, imajte hrabrost trijeznosti, naučite ljubiti siromahe"

Zarazite svijet radošću koja proizlazi iz nasljedovanja Isusa, imajte hrabrost trijeznosti, naučite ljubiti siromahe – istaknuo je papa Franjo, nadahnjujući se na Blaženstvima, u poruci za Svjetski dan mladih 2014. godine koji se na Cvjetnicu, 13. travnja, slavi po biskupijama, a koja je 6. veljače objavljena pod naslovom: "Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!" (Mt 5, 3).

Papa se na početku poruke osvrće na XXVIII. Svjetski dan mladih proslavljen u Rio de Janeiru te ističe kako je to bilo „veliko slavlje vjere i bratstva”. Zatim Sveti Otac najavljuje da će teme njegovih poruka u sljedeće tri godine uključujući i međunarodni susret mladih koji će se održati u Krakovu 2016. biti posvećene evanđeoskim blaženstvima. Tako je tema ovogodišnje poruke “Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5, 13), za 2015. godinu “Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!” (Mt 5, 8), a za 2016. Papa predlaže temu “Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!” (5, 7).

Isus je blaženstvima izokrenuo svaku ljudsku logiku, učeći što je „istinska sreća“, koju svijet nakon dvije tisuće godina još ne uspijeva shvatiti, brkajući je s bezvrijednim i kratkotrajnim zavodljivostima. Ovom porukom Papa stavlja prvi kamen na putu koji vodi prema Svjetskom danu mladih u Krakovu 2016. godine, pokazujući mladima revolucionarni put zacrtan Isusovim „Govorom na gori“.

„Blaženi znači sretni“, a siromašni Blaženstava nisu „gubitnici“ – poručuje Sveti Otac objašnjavajući što je sreća. Prije svega, težite „velikim stvarima“, ne zadovoljavajte se životarenjem, kako je običavao govoriti Piergiorgio Frassati, a to će vam omogući da razotkrijete i odbacite brojne „jeftine“ ponude, koje vas okružuju, te da srećom ne smatrate „trenutke opojnosti“ i „lažnoga osjećaja zadovoljstva“ koji proizlazi iz uspjeha, uživanja i sebičnoga posjedovanja te uznositosti bogatstva. Vrlo je žalosno vidjeti ‘situ’ i umornu mladež – istaknuo je Sveti Otac.

Naprotiv, valja smoći hrabrosti za sreću, a to znači ići protiv svjetovne struje. Kulturi privremenoga, površnoga i odbacivanja, recite ‘ne’ – potaknuo je papa, jer to znači biti „siromašni u duhu“, upravo kako veli ovogodišnja tema Svjetskoga dana. Zacijelo, primijetio je Papa, „u vrijeme kada mnoge osobe trpe zbog gospodarske krize, može se činiti neumjesnim povezivati siromaštvo sa srećom. Ali, siromašan duhom, veli Papa, znači biti „željan Boga, biti ponizan kao Isus – Bog koji se odrekao svoje slave – znači slijediti Krista priznajući vlastitu malenost. To nije lak put, priznaje Papa Franjo, ali pomoći će vam Isus da taj veliki ideal pretočite u „način života“ – istaknuo je Sveti Otac a potom mladima dao nekoliko uputa.

Prije svega, nastojte biti slobodni od materijalnih dobara, odbacujući „čežnju za posjedom, za obožavanim i potom spiskanim novcem“, jer – dodao je Papa – kao što je potrebna hrabrost za sreću isto je tako potrebna i za razboritost. Življenje ovoga blaženstva zahtijeva „obraćenje u odnosu na siromahe“. Za njih se moramo skrbiti, biti osjetljivi na njihove materijalne i duhovne potrebe. Vama mladima – potaknuo je Papa – na poseban način povjeravam zadaću da solidarnost stavite u središte uljudbe. Pred novim i starim oblicima siromaštva – nezaposlenost, seljenje, raznovrsne ovisnosti – moramo biti budni i svjesni, pobjeđujući napast ravnodušnosti. Moramo naučiti živjeti sa siromašnima, a ne samo o njima lijepo govoriti – potaknuo je Papa te dodao:

Siromasi nisu samo osobe kojima možemo nešto dati, nego i oni nam mogu puno dati. Uče nas da osoba ne vrijedi zato jer posjeduje ili prema tomu koliko novca ima na računu u banci. Uče nas da i siromah nikada ne gubi ljudsko dostojanstvo. Siromasi su zacijelo pravi učitelji o „poniznosti i pouzdanju u Boga“ – ustvrdio je Sveti Otac.

Papa zaključuje svoju poruku govoreći o tijesnoj povezanosti „između siromaštva i evangelizacije“. Gospodin želi siromašnu Crkvu koja evangelizira siromašne. Tijekom svoga života osjetio sam najveću i najiskreniju radost kod siromašnih osoba koje ne gledaju spas u materijalnim dobrima. Evangelizacija će u naše vrijeme biti uspješna samo ako naša radost bude zarazna – tvrdi sveti Otac.

Papa se na kraju prisjetio promicatelja Svjetskih dana, blaženoga pape Ivana Pavla II., koji će uskoro biti proglašen svetim. On će biti nebeski zaštitnik Svjetskoga dana mladih, čiji je bio začetnik i promicatelj. A u općinstvu će svetih i nadalje svima vama biti otac i prijatelj – zaključio je papa Franjo. (kta/rv)