Skip to main content

VAŽNA INFORMACIJA

VAŽNA INFORMACIJA

VAŽNA INFORMACIJA

Molimo sve hodočasnike koji su se prijavili za hodočašće u Bolognu, Lanciano, Firenzu, San Giovanni Rotondo, Bari u ožujku ove godine, da idući tjedan donesu drugu ratu u župni ured. Imaju još 2 slobodna mjesta. Ukoliko je još netko zainteresiran neka se javi u župni ured platite za Cnak za 2019., a pretplata iznosi, kao […]

POZIV NA PRIMANJE TISKA

POZIV NA PRIMANJE  TISKA

Kao duhovni pastiri ove župe potičemo vas na primanje katoličkoga tiska, u prvom redu Crkve na kamenu. Naravno da se može primati i bilo koja druga crkvena tiskovina, preko župnog ureda: Glas koncila, Naša ognjišta, Katolički tjednik, Svjetlo riječi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, itd. Ovim putem pozivamo vas da se pretplatite za Cnak za […]

TEČAJEVI PRIPRAVE ZA SAKRAMEN

TEČAJEVI PRIPRAVE  ZA SAKRAMENTALNI  BRAK

Katedrala: Ožujak:  1., 2. i 3. Svibanj:  10., 11. i 12. Rujan:  6., 7. i 8. Studeni:  8., 9. i 10. Sv. Petar i Pavao: Ožujak:  11. do 15. Svibanj:  13. do 17. Rujan: 3. do 9. Studeni:  11. do 15. Molimo sve buduće zaručnike/ce da imaju u vidu ove termine i da na vrijeme […]

BLAGOSLOV OBITELJI

BLAGOSLOV OBITELJI

Za božićni blagoslov obitelji prijavilo se 1374 obitelji (4308 članova). Broj koji ne odgovara ni u kom slučaju ni broju obitelji, a kamoli broju članova koji pripadaju ovoj župi. Obitelji koje  još nismo pronašli kod redovitog blagoslova, a žele da ih svećenik pohodi i da se pomoli neka nazovu na broj župnog ureda. Hvala svima […]

POZIV NA PRIMANJE TISKA

POZIV NA PRIMANJE TISKA

Kao duhovni pastiri ove župe potičemo vas na primanje katoličkoga tiska u prvom redu Crkve na kamenu. Naravno da se može primati i bilo koja druga crkvena tiskovina, preko župnog ureda: Glas koncila, Naša ognjišta, Katolički tjednik, Svjetlo riječi, Glasnik Srca Isusova i Marijina, itd. Ovim putem pozivamo vas da se pretplatite za Cnak za […]