biskup_ratko.jpgCrkveni kanon 857 § 2 Zakonika Kanonskog Prava propisuje: „Neka bude pravilo da se odrasla osoba krsti u svojoj župnoj crkvi, a dijete u vlastitoj župnoj crkvi roditelja, osim ako drukčije savjetuje opravdan razlog“.

biskup_ratko.jpgCrkveni kanon 857 § 2 Zakonika Kanonskog Prava propisuje: „Neka bude pravilo da se odrasla osoba krsti u svojoj župnoj crkvi, a dijete u vlastitoj župnoj crkvi roditelja, osim ako drukčije savjetuje opravdan razlog“.

Kako se to crkveno pravilo opslužuje u mostarskim župama: Sv. Petra i Pavla (osnovana 1849.) u Katedrali Marije Majke Crkve (1980.), Evanđelist: Sv. Mateja, Sv. Marka, Sv. Luke i Sv. Ivana (sve iz 1993.) i Sv. Tome (2011.), neka pokaže sljedeća tablica podijeljenih krštenja u 2011. godini prema Maticama krštenih koje su dostavljene na Ordinarijat, s približnim brojem vjernika, u nedostatku sigurnih statistika:

Katedrala 87 10.440

Sveti Petar i Pavao 244 6.000

Sveti Matej 54 7.000

Sveti Marko 0 4.000

Sveti Luka 4 3.000

Sveti Ivan 67 20.000

Sveti Toma od 7. IX. 2011. 5 4.500

Ukupno krštenih u župama grada Mostara 461;

katolika, očito prenapregnuto – 54.940.

Pročitali smo u istim Maticama da je:u župi Sv. Petra i Pavla iz drugih gradskih župa kršteno 138 djece: iz Sv. Ivana – 29; iz Katedrale – 23; Sv. Tome – 22, koja je pripadala Katedrali do rujna 2011.; Sv. Luke i Sv. Marka – 27; Sv. Mateja – 34; iz Blagaj-Bune – 3.

u Katedralnoj župi iz drugih gradskih župa kršteno je 30 djece: iz Sv. Ivana – 13, Sv. Mateja – 5; Sv. Marka – 5; Sv. Luke – 2; s Bune – 3; Sv. Petra i Pavla – 1; iz Kruševa – 1 – u Matici je uvijek označeno iz koje je župe dijete.

u župi Sv. Ivana iz drugih gradskih župa kršteno je sedmero djece: iz Sv. Petra i Pavla – 2, Sv. Marka – 2; Sv. Tome – 2 i iz Katedrale – 1.

u župi Sv. Mateja iz drugih gradskih župa kršteno je sedmero djece, i to sve po jedno: iz Katedrale, Sv. Petra i Pavla, Sv. Ivana, Sv. Marka, Sv. Luke i iz Gruda.

Da je ovo jedna od nedopustivih pastoralnih anomalija, svima je više nego očito.

Stoga ovim molim i zahtijevam od svakoga župnika ili dotičnoga krstitelja da ubuduće upućuje molitelja za krštenje djeteta na vlastitoga župnika, a u slučaju molbe Ordinarijatu, neka napismeno obrazloži, prije samoga krštenja, koji ga „opravdan razlog“ savjetuje da prima na krštenje djecu iz drugih gradskih župa. I kada primi dopuštenje Ordinarijata, moći će krstiti i upisati u Matice krštenih dotične župe.

Sve vas s poštovanjem pozdravljam

Ratko Perić, biskup