RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 5. kolovoza
7 – Za +JOSIPA, MARIJU, MARU i JOŽEFA Ambruža
20 – Za sve ++ iz ob. Ćorić i Mešić
Utorak, 6. kolovoza
7 – Za +DRAGU Momčilovića
20 – Za +PETRA, ANICU, KATU, PAVU, PERU, IVICU, JURU, ILIJU i ANDRIJU te ost. ++ iz ob.
Srijeda, 7. kolovoza
7 – Za +PERU, IVANA, ILIJU, RUŽU, LUCU i VILKU Zeleniku
20 – Za +MARIJANA Mendeša
Četvrtak, 8. kolovoza
7 – Za +MARKA Ivankovića te ost. ++ iz ob. Ivanković i Ćavar
20 – Za +PETRA Mateljka
Petak, 9. kolovoza
7 – Za +ANDRIJU (g.) i MILU Bandić te ost. ++ iz ob. Bandić i Bracić
20 – Za +MARIJANA, IVU, ANDRIJU, IVANA, MARU, JOZU, MATIJU, IVICU, ANTU, ANĐU, JANJU i BERISLAVA Vlahu
Subota, 10. kolovoza
7 – Za +IVU, MIRKA i IVICU Vrljić
20 – Za +PETRA Pavlovića (1. g.)
Nedjelja, 11. kolovoza
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11 i 20 sati