RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 30. studenoga
7 – Za sve ++ iz ob. Bevanda i Marković
18 – Za +BLAŽA i IVU Rotim te RADICU, ANKICU i DARIJA
Utorak, 1. prosinca
7 – Za +ANICU, ŽARKA i ZDENKA Bokšića, SLAVOJKU i VLADIMIRA Rogića te RADOVANA Šaravanju
18 – Za +SUZANU Malinu
Srijeda, 2. prosinca
7 – Za +ZDENKA Golemca
18 – Za +VINKA i ZDENKA Golemca
Četvrtak, 3. prosinca
7 – Za +JANKA, IVU i JAKOVA Hrkaća
18 – Za +LUCU i MILENKA Karačića
Petak, 4. prosinca
7 – Za +KRISTINU Kvesić
18 – Za +NIKOLU i STOJU Pervan
Subota, 5. prosinca
7 – Za sve ++ iz ob. Bulić i Barbarić
18 – Za +MARU Pranjić
Nedjelja, 6. prosinca – 2. DOŠAŠĆA
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati