RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 25. studenoga
7 – Za +TEREZIJU i JURU Tomića
7 – Za +PERU Ferjančića (g.)
18 – Za +LJUBICU i BARTOLA Jurića te ANDRIJU i JELU Krešo
Utorak, 26. studenoga
7 – Za +PIU Radovanović
7 – Za +PERU, RUŽU, ANKU, IVICU, MIJU, IVU i JELU Jurić
18 – Za +VLADIMIRA Kožula te ANTU i ANICU Stojanović
Srijeda,27. studenoga
7 – Za +JELKU i JOZU Brajkovića
7 – Za +MILANA Vugu te ost. ++ iz ob.
18 – Za +RUŽU i BOŽU Raspudića
Četvrtak, 28. studenoga
7 – Za +DINKA Knezovića i ost. ++ iz. ob. Knezović i Vučić
7 – Za +LUCIJU i STOJANA Zupca te ost. ++ iz ob.
18 – Za +BOŽIDARA i ANKU Šantrić
Petak, 29. studenoga
7 – Za +MATU (g.) i MARTINA Marića te GORDANU Bošnjak
7 – Za +č. s. SLAVICU Filipović
18 – Za +NIKOLU, VIDU, IVANU i RUŽU Bukvić, ANKU Maričević te ost. ++ iz ob. Bukvić
Subota, 30. studenoga
7 – Za +MARTINA i IVU Arapović
7 – Za +MIRJANU i ZDENKA Bohma
18 – Za +CVIJETU i PETRA Soldu, MATIJU i PETRA Šimića te ost. ++ iz ob. Soldo i Šimić
18.30 – Vjenčanje: Granić – Jović
Nedjelja, 1. prosinca
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati