RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 23. studenoga
7 – Za +VLADIMIRA Vujevića
7 – Za +ZDENKA Golemca
18 – Za +BRANIMIRA Krezića te ost. ++ iz ob. Krezić i Pranjić
Utorak, 24. studenoga
7 – Za +PIJU Radovanović
7 – Za +MARIJU i MARKA Tolića te ost. ++ iz ob. Tolić, Šutić i Čobanović
18 – Za +PERU Ferjančića, ILIJU Šimića te ost. ++ iz ob.
Srijeda, 25. studenoga
7 – Za +LUCU Ševo i ost. ++
7 – Za +PAVU, LUKU i RUŽU Ružić, IVANA, KATICU i MIRJANU Jurić
18 – Za +NIKOLU, VIDU, IVANU i RUŽU Bukvić, ANKU Maričević te ost. ++ iz ob. Bukvić
Četvrtak, 26. studenoga
7 – Za +ZDRAVKU, FERDU i BORISA Marića
7 – Za +MARIJANA Blaževića i ost. ++ iz ob. Primorac
18 – Za +MATU, ILKU i IVU Jozić te ost. ++ iz ob.
Petak, 27. studenoga
7 – Za +NIKOLU Ostojića, MARU i VINKA Miličevića
7 – Za +ANTU i LJERKU Vidačak, SLAVKA i ŠTEFU Ivanković, PERU, IVANA i ANKU Ljolje
18 – Za +VINKA, JANJU, ZORKU, ZDRAVKA i MATIJU te ost. ++ iz ob.
Subota, 28. studenoga
7 – Za sve ++ iz ob. Knezović i Vučić
7 – Za +ŠIMU, ŠĆEPANA i STOJANA Azinovića te ZDENKU, MATIJU, DRAGICU i VERU
18 – Za +BOŽIDARA i ANKU Šantrić
Nedjelja, 29. studenoga – 1. DOŠAŠĆA
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati