RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 16. rujna
7 – Za + NIKOLU Kundačinu, IVANA, RUŽU i MARU Čović te os. ++
7 – Za + MARINKA Antunovića
18 – Za + ILKU i RUŽU Marić te os. ++
Utorak, 17. rujna
7 – Za + DRAGOLJUBA Aćimovića
7 – Za +IVANA i MANDU Paradžik te MARKA i MARU Damjanović
18 – Za + PETRU Leženić
Srijeda, 18. rujna
7 – Za + RUŽU i IVANA Vujevića
7 – Za + LUCIJU Klarić (1. g.)
18 – Za + VLATKA (1. g.) i ANU Šarac
Četvrtak, 19. rujna
7 – Za + STOJANA, STOJU, FILIPA i ANKU Zovko te MILU Grgić i ost. ++ iz ob.
7 – Za + PERU i MARU Pažin, TOMU, ANU, RUDU i ANICU Pavlović te os. ++ iz ob. Matešić
18 – Za + SLAVKA,TADIJU i VIDU te ost. ++ iz ob. Lovrić
Petak, 20. rujna
7 – Za+ MILENU Džidić
7 – Za + MARINKA i DRAGU Anića, FRANU Vukića te RADMILU i IVANA Zeleniku
18 – Za + KREŠIMIRA Krtalića, FRANCISKU, MATU i DANICU te ost. ++ iz ob. Šunjić i Krtalić
19 – Vjenčanje: Barbarić – Čobanović
Subota, 21. rujna
7 – Za +JELU i VLAHU Kešinu te ost. ++ iz ob.
7 – Za +ANDREJA Nujića (4. g.)
18 – Za +MARKA i IVANA Arapovića
Nedjelja, 22. rujna
Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati