RASPORED SVETIH MISA
Ponedjeljak, 14. rujna
7 – Za sve ++ iz ob. Nikolić i Pejak
7 – Za +ANKICU Zrimšek
11 – Crkveni čin primopredaje biskupske službe – Katedrala
18 – Za +Ivana Jozipovića (1. g.)
Utorak, 15. rujna
7 – Za +FRANU Zovku te ost. ++ iz ob. Zovko i Mikulić
7 – Za +BOŽICU i ILIJU Maslaća te njihove roditelje
18 – Za +SERGIJA Sanfilippa
Srijeda, 16. rujna
7 – Za +Petra, Jurku i Ilku Marić te ost. ++
7 – Za +NIKOLU Kundačinu, IVANA, RUŽU i MARU Čović te ost. ++ iz ob.
18 – Za +FRANJU i DRAGICU Anđelić te ost. ++ iz ob.
Četvrtak, 17. rujna
7 – Za +DRAGOLJUBA Aćimovića
7 – Za sve ++ iz ob. Ravlić
18 – Za +IVANA Martinovića (1. g.) i ost. ++ iz ob.
Petak, 18. rujna
7 – Za +IVANA i RUŽU Vujević
7 – Za +PETRU Leženić i ost. ++ iz ob. Leženić
18 – Za +SLAVKA Šparavala (1. g.)
Subota, 19. rujna
7 – Za +MILENU Džidić
7 – Za +MARKA Arapovića i ost. ++ iz ob. Arapović
18 – Za +KREŠIMIRA, FRANCISKU, MATU i DANICU te ost. ++ iz ob. Krtalić i Šunjić
Nedjelja, 20. rujna
Sv. Mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati