logo_shkm_dubrovnik.jpg

Samo napominjemo da će se u utorak, 22. 4. 2014. u 20 sati održati važni sastanak svih onih koji su se prijavili na Susret HKM u Dubrovnik, 26. i 27. 4. 2014. 

Samo napominjemo da će se u utorak, 22. 4. 2014. u 20 sati održati važni sastanak svih onih koji su se prijavili na Susret HKM u Dubrovnik, 26. i 27. 4. 2014.