oaza_ljubavi.jpgU četvrtak, 28. 10. 2010. u 18,30 sati bit će sastanak za sve članove župnog pokreta Oaza ljubavi.

oaza_ljubavi.jpgU četvrtak, 28. 10. 2010. u 18,30 sati bit će sastanak za sve članove župnog pokreta Oaza ljubavi.