zupni_vjeronauk.jpgZavršio je župni vjeronauk za ovu građansku godinu 2009. Župni vjeronauk ponovno započinje 18. 1. 2010.

zupni_vjeronauk.jpgZavršio je župni vjeronauk za ovu građansku godinu 2009. Župni vjeronauk ponovno započinje 18. 1. 2010.