zbor.jpg

Budući da je sve usko te kako bismo rasteretili prostor ispred oltara dali smo izgraditi novi kor u našoj crkvi, na kojemu će biti samo oni koji su u zboru…

Budući da je sve usko te kako bismo rasteretili prostor ispred oltara dali smo izgraditi novi kor u našoj crkvi, na kojemu će biti samo oni koji su u zboru i koji sviraju. Cijena (bez doniranog materijala) izgradnje kora iznosila je 6.137,82 KM.