Zbog nesnosnih hladnoća prošlih dana i nemogućnosti aktiviranja starih – dali smo ugraditi tri nove inverter klime u našu crkvu.