sveti_luka.jpg

Dobili smo dopis od župnika don Ivana Perića, koji je pastoralno zadužen za župe sv. Marka-Cim i sv. Luke-Ilići u kojem moli za sudjelovanje u izgradnji…

 
Dobili smo dopis od župnika don Ivana Perića, koji je pastoralno zadužen za župe sv. Marka-Cim i sv. Luke-Ilići u kojem moli za sudjelovanje u izgradnji nove crkve u Cimu i od župa naših biskupija, pa samim time i ove naše župe. Svjesni smo materijalne situacije i besparice. Unatoč svemu, dar ove župe bila je i krstionica u novoj crkvi sv. Mateja na Rudniku, koja je koštala 8.400 KM. Želimo kao župa imati sluha i za ovu novu crkvu. Župnik preporuča vitraj koji košta 3.000 KM. Pomozimo koliko smo u mogućnosti. Hvala!