U sljedeću nedjelju, 22. 4. 2018., nedjelja je Dobrog Pastira. Dan, kad na poseban način molimo za duhovna zvanja, muška i ženska, u katoličkoj Crkvi. Mlade po godinama i u duhu papa Franjo poziva i potiče: ”Poslušajte Gospodinov glas! Prepoznajte svoje osobno poslanje u Crkvi i svijetu! Prihvatite ga i živite u današnjem času kojeg vam Bog daje.”