sakr-kerze_kreuz.jpgU ponedjeljak, 25. 6. 2012. preminuo je Niko Puljić. Niko se rodio u Malom Polju-Blagaj, 30. 10. 1932.

sakr-kerze_kreuz.jpgU ponedjeljak, 25. 6. 2012. preminuo je Niko Puljić. Niko se rodio u Malom Polju-Blagaj, 30. 10. 1932. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Lakševine-Buna, 26. 6. 2012.