sakr-kerze_kreuz.jpg– U ponedjeljak, 28. 5. 2012. preminuo je Trpimir Rebac. Trpimir se rodio u Trebižatu, 18. 10. 1952. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Trebižatu, 30. 5. 2012.

sakr-kerze_kreuz.jpg– U ponedjeljak, 28. 5. 2012. preminuo je Trpimir Rebac. Trpimir se rodio u Trebižatu, 18. 10. 1952. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju u Trebižatu, 30. 5. 2012.