svijea.jpg

U nedjelju, 9. 2. 2014., preminula je Branka Golijanin. Branka se rodila u Mostaru, 2. 8. 1932. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega…

– U nedjelju, 9. 2. 2014., preminula je Branka Golijanin. Branka se rodila u Mostaru, 2. 8. 1932. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Sutina, 10. 2. 2014.

– U utorak 11. 2. 2014., preminula je Marija Burić. Marija se rodila u Dubrovniku, 26. 3. 1935. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Šoinovac, 13. 2. 2014.