svijea.jpg

U petak, 31. 1. 2014., preminula je Gordana Benić. Gordana se rodila u Mostaru, 13. 5. 1945. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 4. 2. 2014.

 – U petak, 31. 1. 2014., preminula je Gordana Benić. Gordana se rodila u Mostaru, 13. 5. 1945. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Masline, 4. 2. 2014.
 – U ponedjeljak, 3. 2. 2014., preminula je Ilka Kokotović. Ilka se rodila u Donjim Jasenjanima, 18. 7. 1940. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopana je na groblju Donja Grabovica, 4. 2. 2014.