Unin_viseslav.jpg subotu, 9. 6. 2012. krstili su se:

Luka Ćužić, sin Ivice i Dijane r. Pezer. Luka se rodio u Mostaru, 5. 4. 2012. Kum mu je bio Mirko Vukojević.

nin_viseslav.jpgU subotu, 9. 6. 2012. krstili su se:

Luka Ćužić, sin Ivice i Dijane r. Pezer. Luka se rodio u Mostaru, 5. 4. 2012. Kum mu je bio Mirko Vukojević.

Teo Planinić, sin Dražana i Kristine r. Bošković. Teo se rodio u Mostaru, 19. 4. 2012. Kum mu je bio Željko Božić. Obadvoje djece krstio je don Mladen Šutalo, župni upravitelj.