uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Obitelj Šilić 50, Obitelj Bernardina Pandže 10…

uskrsli.jpgZa crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Obitelj Šilić 50, Obitelj Bernardina Pandže 10, Berta Dujmović 10, Obitelj Bore Bukvića 100.

Za krov crkve (KM): Obitelj Bore Bukvića 10.

Za Župni caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ljilja Pehar 10, N. N. 10, Zdenka Kaljužny 10, Berta Dujmović 10, Obitelj Bore Bukvića 20, Anica Zelenika 10, Ljubica Prce 10, Mirjana Zovko 10, Mara Arapović 10, Rajka Kolobarić 10, Marica Lasić 10.

Za redovinu – župne potrebe (KM): Obitelj Damira i Angele Mahić 100, Marijana Jovanović 20, Dalibor Zovko 100.

Bog blagoslovio vaš dar!