uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob Katić 100, NN 100, OB. Živka Kordića 50, OB. Dusper 10. Za Župni Caritas – Kruh svetog Ante (KM): Dragica Gujić 20, …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Katić 100, NN 100, Ob. Živka Kordića 50, Ob. Dusper 10.
Za Župni Caritas – Kruh Sv. Ante (KM): Dragica Gujić 20, Dragan Pranjić 20, Filomena i Darko Bencun 10, NN 100, NN 5. 
Za župne potrebe – redovina (KM): Mirjana Dragoje 30 (228 obitelji).
Za ciscenje i uređivanje crkve (KM): (35 obitelji).
Dar ZA crkvu sv. Marka i sv. Luka (KM): Ivan Groznica, Ospice 50, Dragica Jeličić 10, Ob. Čuljak 30, NN 10, Ob. Željka Vučica 100, Mara Čule 50, Ob. Katić 100. (500 KM)
Svim darovateljima iskrena hvala!