uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Živka Kordića 50, Ob. Vidačković 50. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM):

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):

Ob. Živka Kordića 50, Ob. Vidačković 50.
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM):

Rajka Marković 80, Anica Marić 50, Ob. Mikulić 20, Marina Rotim 20, N. N. 60, N. N. 20, Zora Boras 10, Marija Kokić 20, N. N. 20, N. N. 10.
Za župne potrebe – redovina (KM):

Zvonko Marijanović 100. (227 obitelji)
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM):

(35 obitelji)
Dar za crkvu sv. Marka i sv. Luke (KM):

Ob. Bubalo 50, Manda Grbešić 100. (150 KM).
Svim darovateljima iskrena hvala!