uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Berta Dujmović 10, Ob. Tea Peršića 50, Ob. Alpeza 10. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Berta Dujmović 10…

 
Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Berta Dujmović 10, Ob. Tea Peršića 50, Ob. Alpeza 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Berta Dujmović 10, Luca Jurić 10, Jelena Škobić 30, Renata Jukanović 20, Ob. +Drage Zovke 50, N. N. 50, Ivan Tadić 10, Anđelko Karlušić 25, V. M. 30, Ob. Gagro 50, N. N. 10, Ob. Primorac 20, Radica Ćorić 20, Ob. Brkić-Miličević 30, Ob. Jelavić 40, Ob. Peršić 10, Ljubica Skender 10, N. N. 20, N. N. 21, Finka Golemac 20, N. N. 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ljilja Bartel 30, Finka Golemac 70, Lucija Marijanović 50, Ob. Raspudić 50, Renata Jukanović 50, Ivana Zovko Planinić 100, Dalibor Zovko 20, Nina Jedvaj 80. (226 obitelji)

Za klimu (KM): N. N. 10.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Ljilja Lukić 10, Finka Golemac 10, N. N. 10, Radica Ćorić 10, Ob. Peršić 10. (35 obitelji)