uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ilija Ljolje 50, Delfa Kuljanin 10, N. N. 30, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Vilma Bago 10.

 
Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ilija Ljolje 50, Delfa Kuljanin 10, N. N. 30, Stjepan Bakula 10, Mladen Paponja 10, Vilma Bago 10.
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Slavka Čagalj 10, Irena Knezović 20,  Pavla Azinović 10, Jadranka Čutura 10, N. N. 10, N. N. 10, Andrej Šetka i ob. 100, Biljana Maslać 20, Ob. Bilić 30, Milenko Blažević 20, N. N. 4, Ljilja Bartel 5, Mila Musa 30, Mila Kovačević 20, Vilma Bago 10.
Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Krešimira Glamuzine 50, Ana Škrbina 20, Marica Krtalić 40, Irena Knezović 30, Pavica Zovko 20,  Ljilja Bartel 30, Lucija Marjanović  50.
Za klimu (KM): Slavka Čagalj 10. 
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Ljilja Lukić 10, N. N. 10, 34 obitelji = 455 KM.
Svim darovateljima iskrena hvala!