uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. +Ivana Kordića 50, Gorana Vranić 20, Ivana Arapović 80, Ob. Ante Pehara 50

 
 

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. +Ivana Kordića 50, Gorana Vranić 20, Ivana Arapović 80, Ob. Ante Pehara 50, Danica Pandža 10, Marinko Vučina 50, N. N. 100, Ob. Dusper 20, Ob. Leženić 100. 
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Ljilja Barić 10, Marija Nikolić 10, Ob. Vidović 50, Anđa Miličević 20, Rajko Kolobarić 20, N. N. 80, N. N. 80, Filomena Bencun 10.
Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. +Ivana Kordića 100, Vjenceslav Livaja 20, Ob. Dragana Popovića 100, Dragan Soldo 50, Ob. Ante Pehara 50, Josip Milić 100.
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 32 obitelji = 435 KM.
Za kor (KM): Berta Dujmović 10, Vjenceslav Livaja 20, Ruža Bradarić 30. Cijena izgradnje iznosila je 6.178,82 KM. Skupljeno do sada 6.205,50 KM.
Bog uzvratio svim darovateljima stostruko!