uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Alpeza 10, Luca Jurić 20, Ob. Bakula 50, Berta Dujmović 10, Zdenko Zovko 10, D. Zelčić 20

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Alpeza 10, Luca Jurić 20, Ob. Bakula 50, Berta Dujmović 10, Zdenko Zovko 10, D. Zelčić 20, Luca Jurić 20, Ob. Zelić 100, Marica Banović 100.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Berta Dujmović 10, Filomena Bencun 10, N. N. 10, Mara Arapović 10, Vera Mihalj 10, Luca Jurić 10, Ob. Marić 5, Roberta Šarić 10, Mirjana Tunjić 10, Borna Nikolić 10, Ob. Vučić 100.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ivana Šaravanja 20, N. N. 50, Mijo Kelava 50, Dinko Mihalj 30, Ob. Gagro 50, Ob. Maslać 50, Ob. Bakula 50, N. N. 100, Ob. Katić 100, Danislav Pinjuh 50.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): N. N. 20, Dragica Ostojić 10, Frano Pehar 10, Anđelko Karlušić 10, N. N. 5, N. N. 10, N. N. 10. 26 obitelji = 355 KM.

Za klimu( KM): Berta Dujmović 10.

Za vjesnik (KM): Zdenko Zovko 10.

Za kor (KM): N. N. 30, Darija i Ivana Anđelić 10, Dragica Jeličić 10, Ob. Bakula 25, Mara Čule 50, Danislav Pinjuh 20, Ob. Bakula 25. Cijena izgradnje iznosila je 6.138,82 KM. Skupljeno do sada 5.775,50 KM.