uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):  Ivan Bulić 10, Tomislav Šarić 20, Dominik Pažin 30, Ob. Bubalo 20.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM):  Ivan Bulić 10, Tomislav Šarić 20, Dominik Pažin 30, Ob. Bubalo 20.
Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): V. M.  30, N. N. 10, Rajka Kolobarić 20, Andrija Ravlić 20, Tomislav Šarić 10, Marina Dumančić 7.
Za župne potrebe – redovina (KM): Jerko Leventić 50, Mara Stanić 50, Andrijana i Ivica Ravlić 50, Marin Šego 100, Marko Begić 50, Ob. Maria Vujevića 75, Lucija Domljan 50, Vida Brkić 40, Dominik Pažin 50, Zdravko Planinić 100, Mile Ćavar 100.
Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): Anđa Mihalj 10, Zdravko Planinić 50. 18 obitelji = 260 KM.
Za vjesnik (KM): N. N. 10, Anđa Mihalj 10.
Za kor (KM): V. M. 20, Ob. Ćavar 10, Jozo Banović 20, Vida Brkić 10, Zdravko Planinić 50. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 5.520,50 KM.