uskrsli.jpg

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Petra Boras 50, Luca Jurić 40, N. N. 30, Berta Dujmović 10.Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM):

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Petra Boras 50, Luca Jurić 40, N. N. 30, Berta Dujmović 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 10, Luca Jurić 10, Anica Kordić 20, Zdravka  Vasilj 20, Anita Begić 10, Berta Dujmović 10, Ljubica Prce 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Nika i Ema Mitrović 100, Mira Zelenika 50, N. N. 20, Obitelj Zdravka Talića 50, Gordana Bandić Talić 50, N. N. 20.

Za čišćenje i uređivanje crkve (KM):  Obitelj Zdravka Talića 10, Gordana Bandić Talić 20, 157 obitelji = 3.037,00 KM.

Za zvona (KM): Mira Zelenika 20, N. N. 100.

Za kor (KM): Mira Zelenika 30, Obitelj Zdravka Talića 20, Sanja Azinović 50, Gordana Bandić Talić 20, Berta Dujmović 10. Cijena izgradnje iznosila je 6.137,82 KM. Skupljeno do sada 4.175,50 KM.