uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Goran Grbešić 30, Ob. Marijanović 50, Ob. +Anice Bošnjak 50, Branko Šoljić 120, Smilja Porobija 10, Ob. Karla Bogdanovića 50.

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Goran Grbešić 30, Ob. Marijanović 50, Ob. +Anice Bošnjak 50, Branko Šoljić 120, Smilja Porobija 10, Ob. Karla Bogdanovića 50.  

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): N. N. 20, Iva Knezović 10, Ob. Dragić 50, N. N. 9, N. N. 10, N. N. 10, Iva Hrkać 10.


Za župne potrebe – redovina (KM): Slavka Čagalj 50, Ob. Marijanović 50, Finka Golemac 50, Ob. Komadina 50, Pero Gabrić 30, Nada Curić 50, Lena Vjekoslava Tomić 50, Teo Planinić 50, Anđelko Grbešić 70, Tamara Marjanović 50, Ob. Dragić 100, Petar Mikulić 50, Branko Šoljić 80, Robert Doko 80, Dragan Pavlović 100, Mate i Mara Jurić 100, Iva Bulić u. Ivana 50, Nedjeljka Popović 50, Zorka Delija 50, Ob. Stanka Bilića 50, Dino Mate Valentin Nazdrajić 30, Ob. Tomislava Čuljka 50.


Za vjesnik (KM): Ob. Leženić 5.


Za čišćenje i uređivanje crkve (KM): 110 obitelji = 1.534 KM.


Za krov (KM): Ob. Komadina 20, Ob. Dragić 30, N. N. 25, Jakiša Alpeza 10. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 1065,00 KM.


Za ozvučenje (KM): Tamara Boras 20, N. N. 25. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 1027,00 KM.