uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Bošković 60, Ivana i Kristina Nogalo 20, Mile Miletić 10, Ob. Marić 20, Ob. Bilić 20,

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ob. Bošković 60, Ivana i Kristina Nogalo 20, Mile Miletić 10, Ob. Marić 20, Ob. Bilić 20, Velibor Marković 50, Josip i Nikša Janjoš 10, Damir Pavlović 30, Ob. Ostojić 10, Cvija Pažin 10, Dragica Pekić 10, Ljubica-Cica Mucić 10, Ob. Zelić 100, Ob. Raič 50, Krešo Grubišić 10, Stjepan Prskalo 50. Berta Dujmović 10.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Nada Kordić 10, Ljuba Buntić 10, Blagica Burić 10, Ankica Raič 5, Danica Katavić 10, Dragica Šimić 50, Ilija Ljolje 10, N. N. 10, Ivana i Kristina Nogalo 20, M. V. 30, Anđa Šaravanja 10, Ob. Martinović 20, Rajka Kolobarić 10, Anđa Mihalj 7, N. N. 4, Ljubica Zeljko 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Jure Bilića 50, Dragica Brkić 60, Ob. Zorić 30, Ivana i Kristina Nogalo 20, Krešo Grubišić 30, Ružica Vukoja 50, Ob. Martinović 50, Magdalena Šutić 50, Gojko Barbarić 50, Mile Miletić 40, Ljubica Zeljko 20, Pero Knezović 100, Ljilja Zovko 100, Miljenko Udovičić 50, Anica Zelenika 50, Teofil Peršić 100, Martin Perić 50, Marko Begić 50, N. N. 10, Petar Anđelić 10, Mara Arapović 50, Ob. Selak 60, Nevenka Mendeš 20, Kata Čutura 40.

Za Župni vjesnik (KM): Blagica Burić 5, N. N. 10.

Za klimu (KM): Berta Dujmović 10, Ljilja Zovko 30, Marko Begić 10, Mirko Rogić 10, Ob. Davida Prekpalaja 20.

Za čišćenje crkve (KM): 93 obit. =1.292 KM.

Za krov (KM): Ob. Bošković 30, Ivana i Kristina Nogalo 20, Gojko Barbarić 10, Pero Knezović 10, N. N. 100, Mara Arapović 20, Ob. Davida Prekpalaja 20. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 675 KM.

Za ozvučenje (KM): Ob. Bošković 40, Ruža Raspudić 10, Kata Bilić 10, Pero Knezović 20, Ljilja Zovko 30, Miljanko Udovičić 30, Anica Zelenika 10, Mirko Rogić 17, Ob. Davida Prekpalaja 20. Ozvučenje je koštalo: 1.827,60 KM. Skupljeno: 792 KM.