uskrsli.jpgZa Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Ruža Marić 10, Ilija Ljolje 50, Branka Vrljić 30. Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Mara Arapović 10, …

Za Crkvu i Crkvu Kristova Uskrsnuća  (KM): Ruža Marić 10, Ilija Ljolje 50, Branka Vrljić 30.

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Mara Arapović 10, N. N. 50, N. N. 10, Veronika Rajković 50, N. N. 10, Janko Prce 10.

Za župne potrebe – redovina (KM): Ob. Rade Bubala 100, Zvonimir Jurić 30, Anka Knezović 50, Ob. Grubešić 50, Ob. Bošković 50.

Za čišćenje crkve (KM): 92 obit. =1.272 KM.

Za krov (KM): Kata Kožul 10, N. N. 10, Ob. Zorić 20. Obnova koštala 1.972,20 KM. Skupljeno do sada 465 KM.

Za ozvučenje (KM): Marina Ćurković 10, N. N. 10, Ivana i Kristina Nogalo 20. Ozvučenje je koštalo: 1827,60 KM. Skupljeno: 605 KM.