uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Paula Azinović 50, Mladen Paradžik 20, Cvjetko Pranjić 20.

 

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Milenko Blažević 20, Mara Arpović 10, Mira Mihalj 10, Zora Mikulić 10, N. N. 20, Zora Cerančević 10, Antonija Pranjić 10, Zora Lovrić 20, Marica Miloš 25, Marinko Vučina 30, Vesna Azinović 10.

 

Za župne potrebe – redovina (KM): Marija Vidović 50, Obitelj Soldo 40, Iva Saks 50, Paula Azinović 50, Mladen Paradžik 50, Zdravka Bosnić 50, Marinko Vučina 70.

 

Za Župni vjesnik (KM): Obitelj Soldo 5.

uskrsli.jpgZa Crkvu Kristova Uskrsnuća (KM): Paula Azinović 50, Mladen Paradžik 20, Cvjetko Pranjić 20.

 

Za Župni Caritas – Kruh sv. Ante (KM): Milenko Blažević 20, Mara Arpović 10, Mira Mihalj 10, Zora Mikulić 10, N. N. 20, Zora Cerančević 10, Antonija Pranjić 10, Zora Lovrić 20, Marica Miloš 25, Marinko Vučina 30, Vesna Azinović 10.

 

Za župne potrebe – redovina (KM): Marija Vidović 50, Obitelj Soldo 40, Iva Saks 50, Paula Azinović 50, Mladen Paradžik 50, Zdravka Bosnić 50, Marinko Vučina 70.

 

Za Župni vjesnik (KM): Obitelj Soldo 5.