Opća molitvena nakana pape Franje za mjesec veljaču, glasi: “Da pazimo na stvoreni svijet, koji smo primili kao besplatan dar, da se za njega brinemo i štitimo ga da buduće naraštaje.”
Evangelizacijska nakana za ovaj mjesec je: “Da porastu prigode za dijalog i susret između kršćanske vjere i azijskih naroda.”