moci-sv-antuna-padovanskoga-u-molvama.jpg

U našem župnom uredu možete nabaviti posvećene moći. Relikvije tj. moći nemaju same po sebi "magične moći", već su pomoć koja upućuje na Boga, a Bog dalje djeluje.

U našem župnom uredu možete nabaviti posvećene moći. Relikvije tj. moći nemaju same po sebi "magične moći", već su pomoć koja upućuje na Boga, a Bog dalje djeluje.