kruh.jpgRaspored svetih misa kroz tjedan od 12. do 17. studenoga 2012. možete pogledati ovdje.

Ponedjeljak, 12. studenoga

7 – Ivanka Pandža za +IVANA, ILKU, IVU i ost. ++ iz obitelji

7 – Kata Penić za sve svoje pokojne

18 – Ob. Banović za +IVANKU Banović (g.)

18 – Roditelji za +sina GORDANA Paraća

Utorak, 13. studenoga

7 – Ante Marjanović za +sina DEJANA

7 – Ana i Marko Boro za +kćer GORDANU

18 – Obitelj za +IGORA Marića (11. g.)

18 – Katica Čuljak za +rod. PERU i MARU, brata VLADIMIRA te ost. ++ iz ob. Pranjić

Srijeda, 14. studenoga

7 – Ivanka Pandža za +MATU, MARU, VLADU, ANKICU, STANKU i ost. ++ iz obitelji

7 – Dragica Zelenika za +supruga MARINKA i majku KATU Ergo

18 – Ante i Ljubica Čuljak za ++ iz ob. +Nikole Čuljka i +Pere Knezovića

18 – Ivan i Nevenka Klarić za svoje ++

Četvrtak, 15. studenoga

7 – Ob. Galić za +STJEPANA, DAVORKU, BLAŽA i AGATU

7 – Fila Kraljević i ob. za +HRVOJA Šimića

18 – Supruga Zdenka i djeca za +ANTUNA-ALEKSANDRA Kaljužny (4. g.)

18 – Ob. za +IVANA Rozića

Petak, 16. studenoga

7 – Rade Čuljak za +rod. MARIJANA i BOŽICU te brata NEDJELJKA

7 – Krunoslav Arapović za +oca VLADIMIRA i ost. ++

18 – Marica Mihalj za +supruga IVANA, kćerku SLAVICU, svekra ILIJU i svekrvu MARU te ost. ++

18 – Cvijeta Prce za +brata MARTINA Papca

Subota, 17. studenoga

7 – Željka Marić i ob. za +majku CVIJU i sestru MARIJANU

7 – Dragica Pekić i djeca za +supruga DRAGANA i oca PAŠKU

18 – Ob. za +ANTU, ANICU i MARTU Kordić

18 – Supruga Majna i sin Bruno za +DARKU Lovrića

Nedjelja, 18. studenoga

Svete mise su u: 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 18 sati