missionarie.jpg

Ovih dana u našim je krajevima bivši kapelan ove župe i misionar u Tanzaniji don Bernard Marijanović. Posebna nam je radost…  

Ovih dana u našim je krajevima bivši kapelan ove župe i misionar u Tanzaniji don Bernard Marijanović. Posebna nam je radost da ga možemo pozdraviti i primiti u našu župu, te da će nam prenijeti i dio sadašnjeg misionarskog životnog iskustva. Svojom prisutnošću će nas počastiti na večernjoj svetoj misi, danas, 9. 2. 2014. u 18 sati.