misijska_nedjelja.jpgDanas, 24. 10. 2010. slavi se 84. Svjetski dan misija. Na ovaj dan molimo na misijske nakane i činimo za misijske potrebe Crkve. Središnja poruka Svetoga Oca sažeta je u jednoj rečenici koja glasi: Izgrađivanje crkvene zajednice ključ je misije!

misijska_nedjelja.jpgDanas, 24. 10. 2010. slavi se 84. Svjetski dan misija. Na ovaj dan molimo na misijske nakane i činimo za misijske potrebe Crkve. Središnja poruka Svetoga Oca sažeta je u jednoj rečenici koja glasi: Izgrađivanje crkvene zajednice ključ je misije!