misijska_nedjelja.jpgU iduću nedjelju, 24. 10. 2010. slavi se 84. Svjetski dan misija. Na taj dan molimo na misijske nakane i činimo za misijske potrebe Crkve. Središnja poruka Svetoga Oca sažeta je u jednoj rečenici koja glasi: "Izgrađivanje crkvene zajednice ključ je misije!"

misijska_nedjelja.jpgU iduću nedjelju, 24. 10. 2010. slavi se 84. Svjetski dan misija. Na taj dan molimo na misijske nakane i činimo za misijske potrebe Crkve. Središnja poruka Svetoga Oca sažeta je u jednoj rečenici koja glasi: "Izgrađivanje crkvene zajednice ključ je misije!"