U ponedjeljak, 9. 11. 2020., nesretnim slučajem preminuo je Marko Radić-Maka. Marko se rodio u Mostaru, 13. 8. 1959. Ispraćaj je bio s Bijelog brijega, a pokopan je na groblju Borača – Potoci, 11. 11. 2020.
Pokoj vječni daruj mu, Gospodine!