KRŠTENJEEEU subotu, 13. 2. 2016., krstile su se Eva i Jana Sesar, kćeri Ivana i Adrijane r. Lukenda. Eva i Jana rodile su se u Zagrebu, 26. 11. 2015. Kume su im bile Petra Muselimović i Dijana Nevistić. Djecu je krstio don Mladen Šutalo, župni upravitelj.