U nedjelju, 1. 10. 2017., krstila se Helena Rupčić, kći Mate i Valentine r. Stanić. Helena se rodila u Mostaru, 25. 7. 2017. Kuma joj je bila Maja-Jelka Sušac, a krstitelj don Damir Pažin, župni vikar.