U iduću nedjelju posljednja je nedjelja u crkvenoj liturgijskoj godini.