korizma_2.jpgStablo života, korizmeni paket ljubavi i milostinja korizmenih petaka pozivaju nas na dar ljubavi za najpotrebnije u našoj župi.

korizma_2.jpgStablo života, korizmeni paket ljubavi i milostinja korizmenih petaka pozivaju nas na dar ljubavi za najpotrebnije u našoj župi.